Gala „Regăsește România” este, primul eveniment național ce aduce în discuție o nouă viziune de dezvoltare sustenabilă a României, prin conservarea naturii în ariile naturale protejate. Evenimentul se dorește a fi o conversație asupra viitorului patrimoniului natural unic al țării noastre și asupra oportunităților de dezvoltare a comunităților, prin folosirea sustenabilă a resurselor locale.

Evenimentul va avea loc în data de 22 octombrie 2018, începând cu ora 19.00, în Sala Le Diplomat, Athénée Palace Hilton București. La eveniment au fost invitați reprezentanți ai tuturor marilor companii din diverse industrii din România, factori de decizie responsabili de gestionarea ariilor naturale protejate, organizații non-guvernamentale active în domeniul conservării naturii, precum și lideri de opinie.

Fundația Coaliția Natura 2000 va prezenta în cadrul evenimentului prima viziune națională unitară pentru ariile naturale protejate ale României. Această viziune a fost elaborată în urma numeroaselor întâlniri ale grupurilor de lucru inițiate de membrii Coaliției în perioada noiembrie 2015 – august 2018.

România, țara cu cele mai diverse condiții biogeografice din Uniunea Europeană,  care conservă ecosisteme unice și specii rare, are nevoie de o astfel de viziune, care să fie împărtășită și susținută de toți factorii de decizie, asigurând coerența demersurilor din acest domeniu.

Viziunea pentru Rețeaua Națională de Arii Naturale Protejate se bazează pe cunoștințele și experiența practică acumulate de cei ce au contribuit la elaborarea ei, respectiv reprezentanți ai organizațiilor și instituțiilor implicate în managementul ariilor protejate, ai societății civile și experților din domeniu, atât din cadrul Coaliției Natura 2000 cât și din afara ei.

Succesul implementării acestei viziuni depinde în mod direct de implicarea activă a instituțiilor Statului, a membrilor Coaliției, organizațiilor implicate direct în administrarea ariilor protejate, a societății civile și a tuturor factorilor interesați, de colaborarea dintre aceștia și de asigurarea coordonării demersurilor pe baza unei viziuni comune. Viziunea este structurată pe elementele principale ale unui sistem funcțional de management al ariilor protejate, care, atunci când sunt gestionate eficient, oferă beneficii multiple societății, prin păstrarea unor elemente și sisteme naturale unice, cu valoare ecologică și științifică, prin multitudinea de servicii ecologice și de mediu asociate, oportunități pentru învățare cercetare și dezvoltare economică.

Federația Coaliția Natura 2000 apără interesele naturii din România de 15 ani. Organizația reunește peste 20 de ONG-uri de mediu din țară și este un partener important, la nivel național, în supravegherea respectării cadrului legal din sectorul conservării biodversității și în lupta împotriva abuzurilor comise în arii protejate. A devenit principalul partener de dialog cu Ministerul Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor, pe linie de biodivesitate, dar și coordonator din partea Comisiei Europene în România, în implementarea Directivelor Habitate și Păsări.